Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Prezentacje ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-006/17

18 wrz 2017

Prezentacje ze spotkania informacyjnego, które odbyło się w siedzibie MEN w dniu 11 września 2017 r. w zakresie konkursu nr  POWR.02.10.00-IP.02-00-006/17 Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole (dyrektorzy).

Informacje o konkursie

Kryteria wyboru projektów

Wniosek o dofinansowanie

Budżet i kwalifikowalność

Pismo dotyczące sposobu zatrudniania osób (w tym nauczycieli) w projektach finansowanych ze środków unijnych

Angażowanie personelu w projektach edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Lista umów podpisanych w ramach Działania 3.5 POKL