Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Kategoria ogłoszenia: Konkurs - Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ)

Lista projektów wybranych do dofinansowania – lista częściowa nr 1 – III runda
Lista projektów skierowanych do negocjacji – VI runda
Lista projektów wybranych do dofinansowania – lista zbiorcza – II runda
Lista projektów wybranych do dofinansowania – lista zbiorcza – I runda
Lista projektów wybranych do dofinansowania – lista częściowa nr 2 – II runda
Lista projektów skierowanych do negocjacji – IV runda
Lista projektów wybranych do dofinansowania – lista częściowa nr 1 – II runda
Lista projektów wybranych do dofinansowania – lista częściowa nr 3 – I runda
Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej – VI runda
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów – VI runda