Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Kategoria ogłoszenia: Konkurs - Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu - etap III (PNZ III)

Wyniki konkursu – lista podpisanych umów o dofinansowanie
Zbiorcza lista projektów wybranych do dofinansowania
Informacja o zamknięciu konkursu
Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania – Lista częściowa nr 3 – VI runda
Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania – VII runda
Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania – Lista częściowa nr 2 – VI runda
Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania – Lista częściowa nr 1 – VI runda
Lista wniosków skierowanych do negocjacji – VII runda
Lista wniosków skierowanych do negocjacji – VI runda
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w VII rundzie