Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Kategoria ogłoszenia: Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Informacja o dostępności SOWA dla osób z niepełnosprawnościami
Wyniki konkursu – Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego
Lista członków Komisji Oceny Projektów
Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania – aktualizacja
Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania
Lista wniosków skierowanych do negocjacji
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów
Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej
Lista wniosków skierowanych do oceny formalnej
Pytania i odpowiedzi (4)