Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Kategoria ogłoszenia: Zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego (JOZ)

Informacja o dostępności SOWA dla osób z niepełnosprawnościami
Wyniki konkursu – Zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego (JOZ)
Opinia dotycząca stosowania standardu WCAG w interaktywnych treściach edukacyjnych
Stanowisko IZ dotyczące oznakowania materiałów multimedialnych (e-zasobów) do kształcenia zawodowego
Lista członków Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-005/16
Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania
Lista wniosków, które zostały skierowane do oceny merytorycznej
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów
Lista wniosków, które zostały przekazane do oceny formalnej
Pytania i odpowiedzi (cz. 4) – Konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-005/16 (JOZ)