Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Przedłużenie terminu naboru kandydatów na ekspertów z zakresu kształcenia zawodowego i/lub języków obcych w ramach PO WER

30 cze 2017

Ministerstwo Edukacji Narodowej pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (IP PO WER) przedłuża termin składania wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z zakresu kształcenia zawodowego i/lub języków obcych w charakterze opiniodawczo-doradczym do 12 lipca 2017 roku.

Ogłoszenie o naborze

Załączniki do ogłoszenia:

Załącznik nr 1 – Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów z zakresu kształcenia zawodowego

Załącznik nr 1a – Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów z zakresu języków obcych

Załącznik nr 2 – Oświadczenie kandydata na eksperta o spełnianiu przesłanek

Załącznik nr 3 – Zgoda kandydata na eksperta na przetwarzanie danych osobowych oraz na umieszczenie danych osobowych w wykazie kandydatów na ekspertów

Załącznik nr 4 – Karta oceny wniosku osoby ubiegającej się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów z zakresu kształcenia zawodowego

Załącznik nr 5 – Karta oceny wniosku osoby ubiegającej się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów z zakresu języków obcych