Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.10.00-IP.02-00-009/20 Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do języków obcych

28 sie 2020

Działanie/Typ operacji

Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Typ operacji: Tworzenie e-podręczników i rozwijanie e-materiałów dydaktycznych towarzyszących istniejącym e-podręcznikom oraz dostosowanie e-materiałów dydaktycznych do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poznawczych (w tym o obniżonej normie intelektualnej lub z niepełnosprawnością intelektualną)

Termin naboru wniosków

od 21 września 2020 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie lub do zawieszenia/zamknięcia konkursu

Konkurs jest podzielony na rundy:

I runda: od 21 września 2020 r. od godz. 9.00 do 5 października 2020 r. do godz. 12.00

Terminy ewentualnych kolejnych rund będą ogłaszane w zmienionym Regulaminie konkursu.

Alokacja na konkurs i określenie maksymalnego poziomu dofinansowania

Alokacja na konkurs wynosi 45 339 800,00  PLN i została podzielona na 6 obszarów. Poniżej przedstawiono podział alokacji na poszczególne obszary:

Obszar I: Język angielski I (szkoła podstawowa: klasy I –III i klasy IV – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum w zakresie podstawowym i rozszerzonym)

Maksymalna wartość projektu: 11 933 900,00 zł.

Obszar II: Język niemiecki I (szkoła podstawowa: klasy I –III i klasy IV – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum w zakresie podstawowym i rozszerzonym).

Maksymalna wartość projektu: 11 933 900,00 zł.

Obszar III: Język francuski II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum)

Maksymalna wartość projektu: 5 368 000,00 zł

Obszar IV: Język włoski II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum)

Maksymalna wartość projektu: 5 368 000,00 zł

Obszar V: Język hiszpański II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum)

Maksymalna wartość projektu: 5 368 000,00 zł

Obszar VI: Język rosyjski II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum)

Maksymalna wartość projektu: 5 368 000,00 zł

I runda: od 21 września 2020 r. od godz. 9.00 do 5 października 2020 r. do godz. 12.00

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100% (ze środków UE i środków budżetu państwa).

W ramach konkursu do dofinansowania wybranych zostanie maksymalnie 6 projektów, po jednym najwyżej ocenionym projekcie, dla każdego z 6 obszarów.

Maksymalna wartość projektu nie może przekraczać alokacji przeznaczonej na dany obszar wskazany powyżej.

Kto może składać wnioski

Wnioskodawcą projektu może być podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w dziedzinie tworzenia multimedialnych i interaktywnych materiałów, z przeznaczeniem dla dzieci, młodzieży lub dorosłych użytkowników w celach edukacyjno-szkoleniowych, w tym dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności spełniających standard WCAG 2.0 lub WCAG 2.1.

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu pn. „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do języków obcych” jest opracowanie łącznie 3 474 e-materiałów dydaktycznych do nauki języków obcych, w poszczególnych obszarach:

Obszar I: Język angielski I (szkoła podstawowa: klasy I –III i klasy IV – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum w zakresie podstawowym i rozszerzonym) – łączna liczba e-materiałów dydaktycznych: 937, w tym 545 do szkoły podstawowej i 392 do szkoły ponadpodstawowej.

Obszar II: Język niemiecki I (szkoła podstawowa: klasy I –III i klasy IV – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum w zakresie podstawowym i rozszerzonym) – łączna liczba e-materiałów dydaktycznych: 937, w tym 545 do szkoły podstawowej i 392 do szkoły ponadpodstawowej.

Obszar III: Język francuski II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum) – łączna liczba e-materiałów dydaktycznych: 400, w tym 120 do szkoły podstawowej i 280 do szkoły ponadpodstawowej.

Obszar IV: Język włoski II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum) – łączna liczba e-materiałów dydaktycznych: 400, w tym 120 do szkoły podstawowej i 280 do szkoły ponadpodstawowej.

Obszar V: Język hiszpański II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum) – łączna liczba e-materiałów dydaktycznych: 400, w tym 120 do szkoły podstawowej i 280 do szkoły ponadpodstawowej.

Obszar VI: Język rosyjski II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum) – łączna liczba e-materiałów dydaktycznych: 400, w tym 120 do szkoły podstawowej i 280 do szkoły ponadpodstawowej.

Forma składania wniosków o dofinansowanie projektu

W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-009/20.

Punkt kontaktowy: konkurs.ejezyki@men.gov.pl

Departament Funduszy Strukturalnych

Ministerstwo Edukacji Narodowej

al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

Regulamin

Regulamin konkursu E-materiały dydaktyczne do języków obcych wersja z dnia 2.10.2020 r.Pobierz
Regulamin konkursu E-materiały dydaktyczne do języków obcychPobierz

Spis załączników

Załącznik nr 1 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego POWERPobierz
Załącznik nr 2 Wzór karty weryfikacji kryterium kończacego negocjacjePobierz
Załącznik nr 3 Wzór deklaracji poufności dla czlonka KOPPobierz
Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronnościPobierz
Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia ekperta o bezstronnościPobierz
Załącznik nr 6 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczacego w pracach KOPPobierz
Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowaniePobierz
Załącznik nr 8 Roczny Plan Działania na 2020 rPobierz
Załącznik nr 9 Zestawienie standardu i ceny rynkowych wybranych wydatkówPobierz
Załącznik nr 10 Wzór oświadczenia o wyłączeniu ze stosowania ustawy PzpPobierz
Załącznik nr 11 Koncepcja e-materiałów dla e-materiałów do nauki języków obcych nowożytnychPobierz
Załącznik nr 12 Procedury współpracy beneficjentow konkursowych z ekspertami OREPobierz
Załącznik nr 13 Standard funkcjonalny dla e-materiałów do nauki języków obcych nowożytnychPobierz
Załącznik nr 13a do Standardu funkcjonalnego – Instrukcja dla BeneficjentówPobierz
Załącznik nr 14 Standard i kryteria oceny standardu dostepności WCAG e-materiałów dydaktycznych do nauki języków obcych nowożytnychPobierz
Załącznik nr 15 Standard merytoryczno-dydaktyczny dla e-materiałów dydaktycznych do nauki języków obcych nowożytnychPobierz
Załącznik nr 16 Standard techniczno-graficzny dla e-materiałów do nauki języków obcych nowożytnychPobierz
Załącznik nr 16 a do Standardu techniczno-graficznego – Dokumentacja techniczna dla programistów WOMIPobierz
Załącznik nr 16 b do Standaru techniczno-graficznego – Dokumentacja techniczna komponentów interaktywnychPobierz
Załącznik nr 16 c do Standardu techniczno-graficznego – Repozytorium Treści AudiowizualnychPobierz
Załącznik nr 16 Standard techniczno-graficzny dla e-materiałów do nauki języków obcych nowożytnychPobierz
Załącznik nr 17 Wykaz e-materiałów język obcy pierwszy Pobierz
Załącznik nr 17 Wykaz e-materiałów język obcy pierwszy wersja poprawionaPobierz
Załącznik nr 18 Wykaz e-materiałów język obcy drugiPobierz
Załącznik nr 18 Wykaz e-materiałów język obcy drugi wersja poprawionaPobierz
Załącznik nr 19 Wymagania kwalifikacyjne członków zespołuPobierz
Załącznik nr 20 Procedura-zamieszczania zestawów narzędzi edukacyjnych na Zintegrowanej Platformie EdukacyjnejPobierz