Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Regulamin – zmiana 19.10.2017 r. – wydłużenie terminu składania wniosków do 30 listopada 2017 r.

20 paź 2017

Informujemy, że w związku z aktualizacją załączników nr 16 (a-j), 17, 18, 19, 23 i 25, IP MEN wydłużyła termin składania wniosków w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-008/17 Opracowanie e-materiałów dydaktycznych umożliwiających przeprowadzenie multimedialnych lekcji z przedmiotów w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadpodstawowych kończących się egzaminem maturalnym do 30 listopada 2017 r.

Regulamin – zmiana 19.10.2017 r.

Opis zmian

Załączniki:

Załącznik nr 16 (a-j) – Standard merytoryczno-dydaktyczny e-materiałów do 10 przedmiotów (fizyka, chemia, biologia, geografia, język polski, historia, filozofia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka);

Załącznik nr 16a – Standard merytoryczno-dydaktyczny- fizyka
Załącznik nr 16b – Standard merytoryczno-dydaktyczny- chemia
Załącznik nr 16c – Standard merytoryczno-dydaktyczny- biologia
Załącznik nr 16d – Standard merytoryczno-dydaktyczny- geografia
Załącznik nr 16e – Standard merytoryczno-dydaktyczny- język polski
Załącznik nr 16f – Standard merytoryczno-dydaktyczny- historia
Załącznik nr 16g – Standard merytoryczno-dydaktyczny- filozofia
Załącznik nr 16h – Standard merytoryczno-dydaktyczny- wiedza o społeczeństwie
Załącznik nr 16i – Standard merytoryczno-dydaktyczny- informatyka
Załącznik nr 16j – Standard merytoryczno-dydaktyczny- matematyka

Załącznik nr 17 – Standard funkcjonalny e-materiałów

Załącznik nr 18 – Standard dostępności e-materiałów

Załącznik nr 19 – Standard techniczno-graficzny (techniczno-artystyczny) e-materiałów

Załącznik nr 23 – Koncepcja i założenia w zakresie dostępności e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego na poziomie rozszerzonym w szkołach kończących się egzaminem maturalnym dla uczniów słabo widzących i niewidomych

Załącznik nr 25 – Procedury współpracy beneficjentów konkursowych z ekspertami projektu pozakonkursowego koncepcyjnego pn. „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020