Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Kategoria ogłoszenia: Opracowanie e-materiałów dydaktycznych umożliwiających przeprowadzenie multimedialnych lekcji dla szkół ponadpodstawowych kończących się egzaminem maturalnym (lekcje multimedialne)

Informacja o dostępności SOWA dla osób z niepełnosprawnościami
Anulowanie konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-008/17
Pytania i odpowiedzi cz. 1
Spotkanie informacyjne 7 listopada br. – konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-008/17
Regulamin – zmiana 19.10.2017 r. – wydłużenie terminu składania wniosków do 30 listopada 2017 r.
Stanowisko IZ dotyczące oznakowania materiałów multimedialnych (e-zasobów) do kształcenia zawodowego
Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.10.00-IP.02-00-008/17 Opracowanie e-materiałów dydaktycznych umożliwiających przeprowadzenie multimedialnych lekcji z przedmiotów w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadpodstawowych kończących się egzaminem maturalnym (lekcje multimedialne)