Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Kategoria ogłoszenia: Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE II)

Aktualizacja załącznika nr 11 „Lista dotychczas utworzonych LOWE” do Regulaminu konkursu
Pytania i odpowiedzi cz. III
Informacja nt. spotkania dotyczącego konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/19
Prezentacje ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/19
Pytania i odpowiedzi cz. II
Spotkanie informacyjne 18 czerwca 2019 r. – zmiana programu
Pytania i odpowiedzi cz. I
Regulamin – zmiana 13.06.2019 r.
Spotkanie informacyjne 18 czerwca 2019 r. – konkurs nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/19
Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/19 Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE II)