Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Kategoria ogłoszenia: Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE)

Lista wniosków – ocena formalna
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów
Liczba wniosków, które wpłynęły na konkurs (LOWE)
Pytania i odpowiedzi (3) – Konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-002/16 (LOWE)
Pytania i odpowiedzi (2) – Konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-002/16 (LOWE)
Pytania i odpowiedzi (1) – Konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-002/16 (LOWE)
Spotkanie informacyjne dotyczącego ogłoszonego konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-002/16 Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji
Ogłoszenie o konkursie Konkurs nr POWR.02.14.00-IP.02-00-002/16 Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji