Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

PT PO WER

Instytucja Pośrednicząca MEN realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Pomoc techniczna FERS dla Ministerstwa Edukacji i Nauki na lata 2024-2029”

Cel projektu: Celem projektu jest zapewnienie finansowania zadań Instytucji Pośredniczącej MEiN umożliwiających prawidłową i skuteczną realizację Działań 01.04, 01.06, 01.08 w ramach Priorytetu I, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (zgodnie z Porozumieniem w sprawie realizacji Programu FERS zawartym w dniu 9 stycznia 2023 roku).

Wartość projektu ogółem: 69 838 194,62 zł

Wartość wkładu UE w projekt: 57 630 478,20 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 – 31.12.2029

Instytucja Pośrednicząca MEiN zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Pomoc techniczna PO WER dla IP MEiN w roku 2023”

Cel projektu: Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Ministerstwo Edukacji i Nauki pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Osi Priorytetowej II poprzez: zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia, koszty związane z funkcjonowaniem instytucji, itp.), zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji, wsparcie zatrudnienia.

Wartość projektu ogółem: 8 481 000,00 zł

Wysokość wkładu UE w projekt: 7 147 786,80 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

Instytucja Pośrednicząca MEiN zrealizowała projekt dofinansowany  z Funduszy Europejskich „Pomoc techniczna PO WER dla IP MEiN na lata 2021-2022”

Cel projektu:

Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Osi Priorytetowej II poprzez: zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (wyposażenia stanowisk pracy, szkolenia, koszty związane z funkcjonowaniem instytucji), zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji.

Wartość projektu ogółem: 12 414 000,00 zł

Wysokość wkładu UE w projekt: 10 462 519,20 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.

Instytucja Pośrednicząca MEN zrealizowała projekt dofinansowany  z Funduszy Europejskich „Pomoc techniczna PO WER dla IP MEN na lata 2019-2020”

Cel projektu:

Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Osi Priorytetowej II poprzez: zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (wyposażenia stanowisk pracy, szkolenia, koszty związane z funkcjonowaniem instytucji), zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji.

Wartość projektu ogółem: 8 000 000,00 zł

Wysokość wkładu UE w projekt: 6 742 400,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.