Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.10.00-IP.02-00- 004/20 Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – III etap (e-materiały ogólne)

31 lip 2020

Działanie/Typ operacji

Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty

Typ operacji: Tworzenie e-podręczników i rozwijanie e-materiałów dydaktycznych towarzyszących istniejącym e-podręcznikom oraz dostosowanie e-materiałów dydaktycznych do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poznawczych (w tym o obniżonej normie intelektualnej lub z niepełnosprawnością intelektualną).

Termin naboru wniosków

od 18 sierpnia 2020 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie lub do zawieszenia/zamknięcia konkursu.

Konkurs jest podzielony na rundy:

I runda: od 18 sierpnia 2020 r. od godz. 9.00 do 31 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00

Terminy ewentualnych kolejnych rund będą ogłaszane w zmienionym Regulaminie konkursu.

Alokacja na konkurs i określenie maksymalnego poziomu dofinansowania

Alokacja na konkurs wynosi 30 548 898,00 PLN i została podzielona na 6 obszarów. Poniżej przedstawiono podział alokacji na poszczególne branże:

1.     E-materiały dydaktyczne do edukacji dla bezpieczeństwa, wiedzy o społeczeństwie i historii – 3 361 938,00 PLN

2.     E-materiały do języka polskiego – 4 288 040,00 PLN

3.     E-materiały dydaktyczne do biologii, przyrody, chemii i geografii – 6 395 840,00 PLN

4.     E-materiały dydaktyczne do fizyki, matematyki i informatyki – 3 012 080,00 PLN

5.     E-materiały dydaktyczne do muzyki, historii muzyki, plastyki, historii sztuki oraz języka łacińskiego i kultury antycznej – 8 188 000,00 PLN

6.     E-materiały dydaktyczne do edukacji wczesnoszkolnej – 5 303 000,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100% (ze środków UE i środków budżetu państwa).

W ramach konkursu do dofinansowania wybrane zostanie maksymalnie 6 projektów, po jednym najwyżej ocenionym projekcie, dla każdego z 6 obszarów.

Maksymalna wartość projektu nie może przekraczać alokacji przeznaczonej na dany obszar wskazany powyżej.

Kto może składać wnioski

Wnioskodawcą projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w tworzeniu multimedialnych i interaktywnych materiałów dydaktycznych, w tym dostępnych dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, spełniających standard WCAG 2.0 lub 2.1. Doświadczenie będzie potwierdzone dokonaniami z ostatnich 5 lat w wyżej wymienionych dziedzinach (minimum 10 multimedialnych i interaktywnych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla uczniów szkół realizujących kształcenie ogólne), w tym minimum jeden materiał spełniający standard WCAG 2.0 lub 2.1).

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu pn. „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – III etap” jest opracowanie łącznie 1047 nowych e-materiałów dydaktycznych oraz aktualizacja 3115 istniejących e-materiałów dydaktycznych, w poszczególnych obszarach przedmiotowych:

Obszar I – edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie i historia – łącznie 633 e-materiały, w tym 182 nowe i 451 zaktualizowanych;

Obszar II – język polski – łącznie 931 e-materiały, w tym 166 nowych i 765 zaktualizowanych;

Obszar III – biologia, przyroda, chemia i geografia – łącznie 759 e-materiałów, w tym 217 nowych i 542 zaktualizowane;

Obszar IV – fizyka, matematyka i informatyka – łącznie 964 e-materiały, w tym 109 nowych i 855 zaktualizowane;

Obszar V muzyka, historia muzyki, plastyka, historia sztuki oraz język łaciński i kultura antyczna – łącznie 151 nowych e-materiałów;

Obszar VI – edukacja wczesnoszkolna – łącznie 724 e-materiały, w tym 222 nowych i 502 zaktualizowane.

Regulamin:

Regulamin konkursu – zmiana 28.08.2020 r.Pobierz

Regulamin konkursu 2.10Pobierz

Załączniki:

 
Załącznik_nr_1_wzor_karty_oceny_merytorycznej_wniosku_o dofinansowanie_projektu_konkursowego_POWERPobierz

Załącznik_nr_2_wzor_karty_weryfikacji_kryterium_konczacego_negocjacje_wniosku_o_dofinansowanie_projektu_konkursowego_w_ramach_PO_WERPobierz

Załącznik_nr_3_Wzor_deklaracji_poufnosci_dla_czlonka_KOP_z_prawem_dokonywania_ocenyPobierz

Załącznik_nr_4_Wzor_oswiadczenia_pracownika_IOK_o_bezstronnosciPobierz

Załącznik_nr_5_wzor_oswiadczenia_ekperta_o_bezstronnosciPobierz

Załącznik_nr_6_wzor_deklaracji_poufnosci_dla_obserwatora_uczestniczacego_w_pracach_KOPPobierz

Załącznik _nr_7_Wzór_umowy_o_dofinansowanie_projektu_wraz_z_załącznikamiPobierz

Załącznik_nr 8_Roczny Plan Działania na 2020 r-3-1Pobierz

Załącznik nr_9_zestawienie_standardów_i_cen_dla_beneficjentaPobierz

Załacznik nr 10 Wzór oświadczenia o wyłączeniu ze stosowania ustawy PzpPobierz

Załącznik_nr_11 Koncepcja_e-materialow_dydaktycznychPobierz

Załącznik_nr_12 Procedury_wspolpracy_beneficjentow_konkursowych_z_ekspertami_OREPobierz

Zalacznik_nr_13a do_Standardu_funkcjonalnego–Instrukcja_obslugi_ZPEPobierz

Zalacznik_nr_13_Standard_funkcjonalny_31.07.20Pobierz

Zalacznik_nr_14_Standard_i_kryteria_oceny_standardu_dostepnosci_WCAGPobierz

Zalacznik_nr_15_Standard_merytoryczno-dydaktyczny_dla_nowych_09.07.20Pobierz

Zalacznik_nr_16_Standard_merytoryczno-dydaktyczny_dla_wymagajacych_aktualizacji_09.07.20Pobierz

Zalacznik_nr_17_Standard_techniczno-graficzny_31.07.20Pobierz

Zalacznik_nr_17a_do_Standardu_techniczno-graficznego–Dokumentacja_techniczna_dla_programistow_WOMIPobierz

Zalacznik_nr_17b_do_Standardu_techniczno-graficznego–Dokumentacja_techniczna_komponentow_interaktywnychPobierz

Zalacznik_nr_17c_do_Standardu_techniczno-graficznego–Repozytorium_Tresci_AudiowizualnychPobierz

Zalacznik_nr_17d_do_Standardu_techniczno-graficznego–Zaawansowane_alternatywy_statyczne_WOMIPobierz

Zalacznik_nr_18_Wykaz_e-materialow_dydaktycznych_obszar_IPobierz

Zalacznik_nr_19_Wykaz_e-materialow_dydaktycznych_obszar_IIPobierz

Zalacznik_nr_20_Wykaz_e-materialow_dydaktycznych_obszar_IIIPobierz

Zalacznik_nr_21_Wykaz_e-materialow_dydaktycznych_obszar_IVPobierz

Zalacznik_nr_22_Wykaz_e-materialow_dydaktycznych_obszar_VPobierz

Załącznik_nr_23_Wykaz_e-materialow_dydaktycznych_obszar_VIPobierz

Załacznik nr 24 Wymagania kwalifikacyjne członków zespołu_ze zmianamiPobierz

Forma składania wniosków o dofinansowanie projektu
W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-004/20.

Punkt kontaktowy: konkurs.eogolne@men.gov.pl