Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE)

W wyniku dwóch edycji konkursu „Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji” obecnie działa 129 (dane z grudnia 2022 r.) Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji na terenie całego kraju.

Sieć LOWE została utworzona przez 5 organizacji mających doświadczenie w aktywizacji społecznej, z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie i Poznaniu. Są to beneficjenci projektów dotyczących LOWE, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

 1. Ogólnopolski Operator Oświaty
  https://operator.edu.pl/pl/projekt/lokalne-osrodki-wiedzy-i-edukacji-lowe/
 2. Fundacja Małopolska Izba Samorządowa
  https://fundacjamis.org.pl/projekty/
 3. Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego “OIC Poland”
  https://www.oic.lublin.pl/projekty-ue/projekty-krajowe/projekty-w-realizacji/modelowe-ii-edycja/
 4. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
  http://www.lowe.byd.pl/1-strona-glowna
 5. Stowarzyszenie „Towarzystwo Amicus”
  https://www.towarzystwoamicus.pl/lowe-opis.html

Film reportażowy dotyczący Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji zrealizowany przez MEiN w 2020 r.

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE) jest określeniem nowej roli, którą szkoły mogą pełnić w aktywizowaniu dorosłych i społeczności lokalnej na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie, w szczególności na obszarach defaworyzowanych. Ośrodki LOWE pozwalają na kontynuację edukacji na różnych poziomach i w różnych dziedzinach, na stawianie i osiągnie celów, na radzenie sobie w różnych sytuacjach. Są to zatem umiejętności uniwersalne ułatwiające poruszanie się na rynku pracy, potrzebne dla rozwoju wspólnot, w tym społeczności lokalnych i dla rozwoju osobistego. Inaczej nazywane są kluczowymi kompetencjami, w skład których wchodzą tzw. umiejętności podstawowe. Należą też do nich umiejętności cyfrowe, których znaczenie dla wszystkich jest obecnie oczywiste.

LOWE czyli Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych – to centrum organizowania i animowania edukacji pozaformalnej i nieformalnej dla osób dorosłych, uruchomione przy szkole lub w placówce systemu oświaty.

LOWE wykorzystuje potencjał szkoły do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej i włączania w różnorodne formy edukacji osoby dorosłe, w tym znajdujące się w niekorzystnej sytuacji zawodowej i/lub, w szczególności z obszarów zdegradowanych, popegeerowskich, poprzemysłowych i o największych potrzebach w zakresie edukacji dorosłych.

LOWE to:

LOWE umożliwia tworzenie szkół przyszłości, wyposażonych w nowoczesne narzędzia i możliwości jeszcze lepszego oddziaływania na dzieci i ich rodziców, opiekunów oraz środowisko lokalne, to modelowe przedsięwzięcie społeczno-edukacyjne, które przyczynia się do wzrostu znaczenia i roli szkoły w środowisku lokalnym.