Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.10.00-IP.02-00-004/16 Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego służących rozwijaniu kompetencji kluczowych

30 wrz 2016

Ogłoszenie o konkursie
Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-004/16

Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego służących rozwijaniu kompetencji kluczowych

Działanie/Typ operacji
Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty

Typ operacji:

Tworzenie e-podręczników i rozwijanie e-materiałów dydaktycznych towarzyszących istniejącym e-podręcznikom

Termin naboru wniosków
od 31 października 2016 r. do 5 grudnia 2016 r.

Alokacja na konkurs i określenie maksymalnego poziomu dofinansowania
Alokacja na konkurs wynosi 23 312 701,00 PLN
Poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 100%
(ze środków UE i środków budżetu państwa)
W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma pięć projektów – jeden na każdą z pięciu grup e-materiałów dydaktycznych określonych w Regulaminie konkursu

Kto może składać wnioski

Beneficjentem projektu mogą być podmioty publiczne lub niepubliczne posiadające doświadczenie w tworzeniu multimedialnych i interaktywnych e-podręczników lub e-materiałów dydaktycznych, dostępnych dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Doświadczenie i kwalifikacje będą potwierdzone dokonaniami z ostatnich 5 lat w wyżej wymienionych dziedzinach (minimum 10 publikacji w ciągu ostatnich 5 lat). Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie.

Przedmiot konkursu

Celem konkursu jest opracowanie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego, służących rozwijaniu kompetencji kluczowych, określonych w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), które uzupełnią e-materiały i e-podręczniki stworzone i udostępnione w ramach PO KL.

Opracowane w ramach konkursu e-materiały dydaktyczne przyczynią się do zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu, w tym w nauczaniu uczniów niepełnosprawnych. Będą skutecznym narzędziem w rozwijaniu kompetencji cyfrowych oraz  indywidualizacji procesu dydaktycznego.

Każdy projekt powinien dotyczyć opracowania e-materiałów dydaktycznych wyłącznie dla jednej z pięciu grup określonych w Regulaminie konkursu.

Tym samym maksymalna wartość projektu musi być zgodna z wysokością środków przeznaczonych na daną grupę e-materiałów dydaktycznych określoną w Regulaminie konkursu.

W konkursie e-materiały dla danej grupy mogą być opracowane wyłącznie raz. Dlatego w ramach konkursu wybrany zostanie jeden, najwyżej oceniony projekt, dla każdej z pięciu grup e-materiałów dydaktycznych określonych w Regulaminie konkursu.

Forma składania wniosków o dofinansowanie projektu
• w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA)
oraz
• w formie papierowej stanowiącej wydruk z systemu SOWA.

Punkt kontaktowy: konkurs.ematerialy@men.gov.pl

regulamin-konkursu-2-10-7_ematerialy_30-09-2016

zal-1_wzór wniosku o dofinansowanie projektu

zal-2-instrukcja-uzytkownika-sowa-w-ramach-po-wer-2014_2020_wer-08-2016

zal-3-instrukcja_wypełniania_wniosku_o_dofinansowanie_konkurs_power_1-3_22-03-16

zal-4-wzor-karty-weryfikacji-poprawnosci-wniosku-w-ramach-po-wer

zal-5-wzor-karty-oceny-formalnej-wniosku-o-dofinansowanie-projektu-konkursowego-w-ramach-po-wer

zal-6-karta-oceny-merytorycznej-wniosku-o-dofinansowanie-projektu-konkursowego-w-ramach-po-wer

zal-7-wzor-deklaracji-poufnosci-dla-czlonka-kop-z-prawem-dokonywania-oceny

zal-8-wzor-oswiadczenia-pracownika-iok-o-bezstronnosci

zal-9-wzor-oswiadczenia-eksperta-o-bezstronnosci

zal-10-wzor-deklaracji-poufnosci-dla-obserwatora-uczestniczacego-w-pracach-kop

zal-11-roczny-plan-dzialania-2016

zal-12_czesc-i-zestawienie-standardu-i-maksymalnych-cen-rynkowych-wybranych-wydatkow-beneficjenta

zal-12_czesc-ii-zestawienie-standardu-i-maksymalnych-cen-rynkowych-wybranych-wydatkow-beneficjenta

zal-13-wzor-umowy-o-dofinansowanie-projektu

zal-14-standard-merytoryczno-dydaktyczny

zal-15-standard-funkcjonalny-5-grup-e-materialow

zal-16-standard-edytorsko-graficzny-5-grup-e-materialow

zal-17-standard-dostepnosci-5-grup-e-materialow

zal-18-standard-techniczny-5-grup-e-materialow

zal-19-koncepcja-i-zalozenia-merytoryczno-dydaktyczne-do-e-materialow-do-historii-sztuki-historii-muzyki-jezyka-lacinskiego-i-kultury-antycznej-wiedza-o-kulturze-grupa-1

zal-20-koncepcja-i-zalozenia-merytoryczno-dydaktyczne-do-e-materialow-do-muzyki-i-plastyki-grupa-2

zal-21-koncepcja-i-zalozenia-merytoryczno-dydaktyczne-do-abstraktow-lekcji-w-jezyku-angielskim-do-10-przedmiotow-grupa-3

zal-22-koncepcja-i-zalozenia-merytoryczno-dydaktyczne-audiobookow-do-10-przedmiotow-grupa-4

zal-23-koncepcja-i-zalozenia-merytoryczno-dydaktyczne-do-filmow-edukacyjnych-do-10-przedmiotow-grupa-5

zal-24-koncepcja-i-zalozenia-w-zakresie-dostepnosci-e-materialow-dydaktycznych-do-ksztalcenia-ogolnego-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-lekkim

zal-25-koncepcja-i-zalozenia-w-zakresie-dostepnosci-e-materialow-dydaktycznych-do-ksztalcenia-ogolnego-dla-uczniow-slabo-widzacych-i-niewidomych

zal-26-koncepcja-i-zalozenia-w-zakresie-dostepnosci-e-materialow-dydaktycznych-do-ksztalcenia-ogolnego-dla-uczniow-slabo-slyszacych-i-nieslyszacych

zal-27-procedury-wspolpracy-z-beneficjentami-konkursowymi