Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20 Tworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego (e-materiały zawodowe)

31 lip 2020

Działanie/Typ operacji

Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Typ operacji: Tworzenie i upowszechnianie e-materiałów do kształcenia zawodowego.

Termin naboru wniosków

od 24 sierpnia 2020 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach każdego z 13 obszarów lub do zawieszenia/zamknięcia konkursu (z zastrzeżeniem, że w ramach danego obszaru do dofinansowania może zostać wybrany wyłącznie jeden wniosek o dofinansowanie).

Pierwsza runda naboru:

od 24 sierpnia 2020 r. do 7 września 2020 r. do godz. 12.00

od 24 sierpnia 2020 r. do 14 września 2020 r. do godz. 10.00

od 24 sierpnia 2020 r. do 18 września 2020 r. do godz. 10.00

od 24 sierpnia 2020 r. do 21 września 2020 r. do godz. 10.00

Terminy ewentualnych kolejnych rund będą ogłaszane w zmienionym Regulaminie konkursu.

Alokacja na konkurs

Alokacja na konkurs wynosi 136 110 000,00 PLN w podziale na następujące obszary:

 1. Obszar I – 8 060 000,00 PLN
 2. Obszar II – 17 940 000,00 PLN
 3. Obszar III – 4 680 000,00 PLN
 4. Obszar IV– 17 550 000,00 PLN
 5. Obszar V – 7 020 000,00 PLN
 6. Obszar VI – 11 050 000,00 PLN
 7. Obszar VII – 6 630 000,00 PLN
 8. Obszar VIII – 4 810 000,00 PLN
 9. Obszar IX – 13 390 000,00 PLN
 10. Obszar X – 14 690 000,00 PLN
 11. Obszar XI – 11 700 000,00 PLN
 12. Obszar XII – 12 350 000,00 PLN
 13. Obszar XIII – 6 240 000,00 PLN


Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100% (ze środków UE i środków budżetu państwa).

Kto może składać wnioski

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w SZOOP, spełniające warunek określony w kryterium dostępu nr 1, zgodnie z którym beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w dziedzinie tworzenia multimedialnych i interaktywnych materiałów lub symulatorów/VR z przeznaczeniem dla młodzieży lub dorosłych użytkowników w celach edukacyjno-szkoleniowych.

Doświadczenie w dziedzinie tworzenia multimedialnych i interaktywnych materiałów lub symulatorów/VR będzie potwierdzone dokonaniami z ostatnich 5 lat (minimum 20 multimedialnych i interaktywnych materiałów, w tym minimum jeden materiał dostępny dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, spełniający standard WCAG 2.0 lub WCAG 2.1 lub minimum 3 symulatory/VR).

Przedmiot konkursu

Celem konkursu jest opracowanie i upowszechnienie 800 e-materiałów do kształcenia zawodowego w zakresie zawodów (kwalifikacji) reprezentujących 32 branże wyodrębnione w ramach szkolnictwa branżowego (zgodnie z zapisami w rozporządzeniu MEN Dz.U z 2019 r., poz. 316).

W ramach konkursu wyodrębniono 13 obszarów. Pojedynczy projekt obejmuje opracowanie e-materiałów do kształcenia zawodowego dla 1 z 13 obszarów, z uwzględnieniem wymaganej minimalnej liczby e-materiałów dla zawodów (kwalifikacji) wchodzących w skład poszczególnych branż.

Forma składania wniosków o dofinansowanie projektu

W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20.

Punkt kontaktowy: konkurs.ezawodowe@men.gov.pl

Departament Funduszy Strukturalnych

Ministerstwo Edukacji Narodowej

al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

Regulamin:

Regulamin konkursu 2.15 E-materiały do kształcenia zawodowego 31.07.2020Pobierz
Regulamin konkursu 2.15 E-materiały do kształcenia zawodowego – aktualizacja 31.08.2020Pobierz
Regulamin konkursu 2.15 E-materiały do kształcenia zawodowego – aktualizacja 11.09.2020Pobierz
Regulamin konkursu 2.15 E-materiały do kształcenia zawodowego – aktualizacja 16.09.2020Pobierz

Załączniki do regulaminu konkursu:

Zał. nr 1 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego POWERPobierz
Zał. nr 2 – Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WERPobierz
Zał. nr 3 – Wzór deklaracji poufnosci dla członka KOP z prawem dokonywania ocenyPobierz
Zał. nr 4 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronnościPobierz
Zał. nr 5 – Wzór oświadczenia ekperta o bezstronnościPobierz
Zał. nr 6 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOPPobierz
Zał. nr 7 – Wzór umowy o dofinansowaniePobierz
Zał. nr 8 – Roczny Plan Działania na rok 2020Pobierz
Zał. nr 9 – Zestawienie_standardów_i_cen_dla_beneficjentaPobierz
Zał. nr 10 – Wartości wskaźnika rezultatuPobierz
Zał.-nr-10-Wartości-wskaźnika-rezultatu – poprawionyPobierz
Zał. nr 11 – Wzór oświadczenia o wyłączeniu ze stosowania ustawy PzpPobierz
Zał. nr 12 – Wymagania kwalifikacyjne członków zespołu – poprawionyPobierz
Zał. nr 13 – Koncepcja i założenia standardów dostępności e-materiałów dla uczniów słabowidzących i niewidomychPobierz
Zał. nr 14 – Koncepcja i założenia standardów dostępności e-materiałów dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną OREPobierz
Zał. nr 15 – Kryteria oceny standardu dostępności WCAG e-materiałów do kształcenia zawodowegoPobierz
Zał. nr 16 – Koncepcja e-materiałów do kształcenia zawodowego OREPobierz
Zał. nr 17 – Metryczka e-materiału do kształcenia zawodowegoPobierz
Zał. nr 18 – Procedura współpracy z beneficjentami OREPobierz
Zał. nr 19 – Standardy merytoryczno-dydaktyczne – wprowadzeniePobierz
Zał. nr 20 – Standard techniczno-graficzny e-materiałów do kształcenia zawodowegoPobierz
Zał. nr 21 – Standard funkcjonalny e-materiałów do kształcenia zawodowegoPobierz
Zał. nr 22 – Standard dostępności e-materiałów dla uczniów słabowidzących i niewidomychPobierz
Zał. nr 23 – Standard dostępności e-materiałów dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualnąPobierz
Zał. nr 24 – Standard dostępności WCAG e-materiałów do kształcenia zawodowegoPobierz
Zał. nr 25 – Wykaz e-zasobówPobierz
Zał. nr. 25 – Wykaz e-zasobów – poprawionyPobierz
Zał. nr 26 – Wykaz prototypówPobierz
Zał. nr 27.1 – AUD_standardyPobierz
Zał. 27.1_AUD standard_poprawionyPobierz
Zał. nr 27.2 – BPO_standardyPobierz
Zał. nr 27.3 – BUD_standardyPobierz
Zał. nr 27.4 – CES_standardyPobierz
Zał. nr 27.5 – CHM_standardyPobierz
Zał. nr 27.6 – DRM_standardyPobierz
Zał. nr 27.7 – EKA_standardyPobierz
Zał. nr 27.8 – ELE_standardyPobierz
Zał. nr 27.9 – ELM_standardyPobierz
Zał. nr 27.10 – FRK_standardyPobierz
Zał. nr 27.11 – GIW_standardyPobierz
Zał. nr 27.12 – HAN_standardyPobierz
Zał. nr 27.13 – HGT_standardyPobierz
Zał. nr 27.14 – INF_standardyPobierz
Zał. nr 27.15 – LES_standardyPobierz
Zał. nr 27.16 – MEC_standardyPobierz
Zał. nr 27.17 – MED_standardyPobierz
Zał. nr 27.18 – MEP_standardyPobierz
Zał. nr 27.19 – MOD_standardyPobierz
Zał. nr 27.20 – MOT_standardyPobierz
Zał. nr 27.21 – MTL_standardyPobierz
Zał. nr 27.22 – OGR_standardyPobierz
Zał. nr 27.23 – PGF_standardyPobierz
Zał. nr 27.24 – ROL_standardyPobierz
Zał. nr 27.25 – RYB_standardyPobierz
Zał. nr 27.26 – SPC_standardyPobierz
Zał. nr 27.27 – SPL_standardyPobierz
Zał. nr 27.28 – SPO_standardyPobierz
Zał. nr 27.29 – TDR_standardyPobierz
Zał. nr 27.30 – TKO_standardyPobierz
Zał. nr 27.31 – TLO_standardyPobierz
Zał. nr 27.32 – TWO_standardyPobierz
Zał. 28.1_-_Dokumentacja_techniczna_dla_programistow_WOMI-2Pobierz
Zał. 28.2_-_Repozytorium_Tresci_Audiowizualnych-2Pobierz
Zał. 28.3_-_Zaawansowane_alternatywy_statyczne_WOMI-2Pobierz